Alex Afshar

Movies·Documentary
Jag är en filmskapare och här hittar du mina kortfilmer. Vi har en förening Bright Future och planerar att arrangera en Internationell Film Festival "Bright Future Independent Film Festival Gothenburg" och uppmuntra filmskaparna att skapa positiva och bra framtidsvisioner.

Jag är en filmskapare som har gjort kortfilmer sedan 2005. Just nu har vi en förening Bright Future och planerar att arrangera en Internationel Film Festival "Bright Future Independent Film Festival Gothenburg" och uppmuntra filmskaparna att skapa positiva och bra visioner om framtiden och ge oss hop.