Bitska hundar del 2 - Hundar som blivit bitna eller skrämda
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Lecture • Course • Series • 58 min

Välkommen på del 2 av webbföreläsningen Bitska hundar - Hundar som blivit bitna eller skrämda!


Under del 1 kikade vi på varför hundar biter, hur vi kan förebygga bitincidenter och vad vi ska göra i en akutsituation om en hund biter. Tre fall från verkligheten visade också hur det kan gå med försäkring och rättsliga konsekvenser efter en bitincident. 


Det vi inte hann med var hur vi kan hjälpa hunden som blir biten eller skrämd! Och det kikar vi på under denna webbföreläsning. 


Vad gör vi direkt efteråt en svårt händelse?

Hur hjälper vi hunden, och oss själva, att komma över händelsen? 

Hur vet vi om hunden fått bestående negativa minnen av det som skett? 


Etolog Anna-Maria Svedberg har jobbat med utåtriktade hundar och träffat flera hundar som har bitit eller blivit bitna. Hon har också själv varit med om bitincidenter med sin egna hund och vet hur känsloladdat ämnet är!


Det är många hundmänniskors mardröm att deras hund ska bli skrämda eller skadade av annan hund.

Välkommen på en webbföreläsning där vi kan hitta vägar ut från rädslan och slå oss fria från oron genom att veta hur vi hantera dessa situationer!


Creator has disabled comments