#225: Sluta berätta för mig hur det är att vara svart - Lolo Mohageb
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • 2h 42 min

Lolo Mohageb är civilanställd av polisen som ungdomsbrottsutredare och även debattör. I sina egna kanaler och i debattartiklar tar han upp ämnen som rasism, invandring och förortskultur. 

2022 skrev han en uppmärksammad debattartikel i Expressen om att svarta människor i Sverige inte alls är så utsatta i samhället som många säger och där han strävade efter en mer nyanserad debatt om rasism. 


Följ Lolo på Twitter: @lolomohageb

Hela avsnittet + bonusmaterial hittar du på www.patreon.com/hurkanvi

Samtalet fortsätter i Eftersnack på www.facebook.com/groups/hurkanvi

Alla tidigare avsnitt hittar du på www.hurkanvi.se

Boka Navid som föreläsare, samtalsledare eller moderator via boka@hurkanvi.se

No comments
(Unlock video to read comments)