MISSBRUKSBLOGGEN!
Watch whenever you want, however many times you want
over-13 • Documentary • 7h 37 min

I denna extremt långa video får ni följa med mig under flera års tid, och vara mitt i "skottlinjen" med mig, man kan säga "medberoende pov" (point of view).

Ni får följa med på min resa som medberoende son till en missbrukande pappa, och allt vad det innebär, intensiven, akuten, psykakuten, korrupta läkare som skriver ut mediciner under bordet för

No comments
(Unlock video to read comments)